Е-катихизис: Упутство вероучитељима

Упутство вероучитељима

Узимајући у обзир начине дистрибуције наставног садржаја прописане од стране надлежног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, материјал који нудимо својим вероучитељима на овој online платформи конципиран је у виду кратких видео садржаја који ефектно подстичу ученике на даље размишљање на задату наставну тему и усвајање образовно-васпитног садржаја православног катихизиса.

На основу овде обезбеђеног садржаја, сав даљи рад на анализи и продубљивању тема са ученицима, веручитељи су дужни спроводити у складу са стандардима које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.