Основна школа: 3. разред

Основна школа: 3. разред

1. Заједница Бога и света кроз човека. Први део: Човек домаћин и свештеник у свету

2. Наши дарови благодарности

3. Литургија – преображај света

4. Литургија – за спасење човека и света

5. Васкршњи додатак: Васкрс