Основна школа: 2. разред

Основна школа: 2. разред

Литургија – Трпеза Господња
Први део: Дар Богу

 

 

Смернице за разрађивање и продубљивање теме: